Radimo Subagenturu - POSREDNIK. Matični broj: 64399306 PIB: 109745794 Žiro Račun 265-3710310000471-39 Ulica Braće Dirak 1A L 1/4 Jagodina.
Radno Vreme od 09 do 17h, Subotom od 09 do 14h. Kontakt lice Marija Milosavljević 064/46-77-855 Email: atatravel92@gmail.com

 

LETOVANJE CRNA GORA 2022 RAFAILOVICI

 

 

Rafailovići - leto 2022.

 

 

 

     CRNA GORA – LETO 2022

Rafailovići – pansionObala, hotel Obala 3*, hotel Ponta Nova 4*

 

RAFAILOVIĆI su malo ribarsko mesto smešteno na kraju bečićke plaže, kristalno čistog i toplog mora sa 226 sunčanih dana u godini. Uz samu obalu proteže se šetalište dužine 3 km koje povezuje ovo mesto sa Budvom. Pored prelepe plaže i zelenila, Rafailovići imaju marinu za glisere i čamce, brojne kafiće, restorane, radnje, park i slične sadržaje. Blizina Svetog Stefana, Budve kao i Tivta (17 km), ovo mesto čini privlačnim kako za miran odmor tako i za zabavu i aktivan odmor.

 

PANSION “OBALA”– nalazisenedalekood same plaže i na 100m od hotela “Obala”. Raspolaže 1/2, 1/3 i 1/4sobama.Svaka soba posedujekupatilo, terasu, frižider, televizor i klimauređaj čije je korišćenje uključeno u cenu.Ishrana je u hotelu “Obala’’ na bazipolupansiona (doručak-švedskisto, večera-izborvišejela), na čijoj se recepcijigostijavljajuprilikomdolaska.

 

HOTEL “OBALA” 3* - nalazi se nasamojplaži u Rafailovićima. Raspolaže 1/2 i 1/3 sobama i 1/4 apartmanom.Svesobe i apartmaniimajukupatilo, terasu, frižider, televizor, telefon i klimauređajčije je korišćenje uključeno u cenu.Na upit je mogućedobiti i krevetaczabebuuzdoplatu. U prizemljuhotelasurestoran i recepcija. Ishrana je na bazipolupansiona (doručak-švedskisto, večera-izborvišejela).

 

HOTEL “PONTA NOVA” 4*-nalazi se izaapartmana Ponta i liftom je povezansašetalištem. Raspolaže 1/2 i  1/3 sobama. Svaka soba posedujekupatilo, terasusapogledom na more, frižider, televizor i klimauređaj čije je korišćenje uključeno u cenu.Ishranaje u restoranu “Kapetanovakonoba” nabazipolupansiona (doručak-švedskisto, večera-izborvišejela).

 

 

OBJEKAT

 

TIP SOBE  

 

 

08.06.

17.06.

 

17.06.

26.06.

 

26.06.

05.07.

 

05.07.

14.07.

 

14.07.

23.07.

 

23.07.

01.08.

 

01.08.

10.08.

 

10.08.

19.08.

 

19.08.

28.08.

 

28.08.

06.09.

 

06.09.

15.09.

 

15.09.

24.09.

 

PANSION “OBALA

 

1/2, 1/3, 1/4

 

 

195

 

210

 

230

 

250

 

260

 

260

 

260

 

260

 

240

 

230

 

205

 

190

 

HOTEL “OBALA”3*

 

1/2, 1/3

 

 

225

 

250

 

280

 

330

 

360

 

360

 

360

 

360

 

310

 

280

 

245

 

220

 

HOTEL “NOVA PONTA”4*

 

1/2, 1/3

 

 

325

 

425

 

470

 

565

 

630

 

630

 

630

 

630

 

555

 

470

 

425

 

390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cene u tabeli su izražene u EUR po osobi na bazi 9 polupansiona (doručak-švedski sto, večera-izbor više jela)

 

AUTOBUSKI PREVOZ:Polazak izNovogSada u 19:00 saparkingakodhotela “Sajam” (doplata 20 EUR), izBeogradau 21:00saNovogBeograda,

parking prekoputaBuvljepijace, ugaoJurijaGagarina i Antifašističkeborbe, blok 42, danranijeoddatuma u tabeli, povratakizRafailovića u 19:00 poslednjegdanaboravka.

Cenapovratnekarte: 35 EUR zaodrasle, 25 EUR zadecu do 12 godina. Cenakarte u jednompravcu: 25 EUR

 

PROGRAM PUTOVANJA:

 

1.dan – Polazakautobusa u 21:00 saNovogBeograda, parking prekoputaBuvljepijace, ugaoJurijaGagarina i Antifašističkeborbe, blok 42i nastavakputovanjapremaRafailovićima.

2.dan – Dolazak u Rafailovićeu prepodnevnimsatima. Smeštaj u sobenajranijeod 13:00.

2.-10.dan – Boravak u izabranomsmeštajunabazi 9 polupansiona(doručak-švedski sto, večera-izbor više jela).

11.dan – Napuštanje soba najkasnije do 09:00. PolazakzaBeograd u 19:00.

12.dan – Dolazak u Beograd / Novi Sad u jutarnjimsatima. Krajusluga.

 

ARANŽMAN OBUHVATA:Smeštaj u pansionuObala, hoteluObala 3* ilihotelu Ponta Nova 4* na bazi 9 polupansiona(doručak-švedskisto, večera-izborvišejela), organizacijuaranžmana

 

ARAMŽMANNE OBUHVATA:Prevozturističkimautobusom (klima, audio/video oprema) narelaciji Beograd-Rafailovići-Beograd, boravišnutaksu i osiguranje (plaća se na licumesta - 1.3 eurpoosobipodanu), individualnetroškove.

 

USLOVI PLAĆANJA:Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Addiko Bank a.d. za efektivu, na dan uplate.

 

NAČIN PLAĆANJA:30% odcenearanžmanaprilikomrezervacije, a ostataknajkasnije do 15 dana pre polaska, na rate čekovimagrađana do krajadecembra 2022. god.,platnimkarticama(VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA), putemadministrativnezabrane.

 

POPUSTI ZA DECU:

 

- dete do 2 god. – gratis u zajedničkomležaju i nemaishranu

- dete od 2-12 godina u zajedničkomležaju u pratnji 2 odrasleosobeostvarujepopust 50%

- prvodete od 2-12 god. usopstvenomležaju u pratnji 2 odrasleosobeostvarujepopust 30%, drugodete od 2-12 god. uzajedničkomležajuostvarujepopust 50%

Navedeni popusti važe samo u pratnji 2 odrasle (plative) osobe. Ukoliko je dete u sobisajednomodraslomosobom, plaćapunucenusmeštaja.

 

Ovaj program je radjen na bazi minimum 35 prijavljenih putnika. Organizator putovanja je T.A.Omniturs,licenca OTP 235/2010. U slucaju promena na monetarnom trzistu, trzistu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator zadrzava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre pocetka putovanja. Cena aranžmana je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa, u suprotnom garantovan je iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.  Uz ovaj program vaze Opsti uslovi putovanja T.A.Omniturs  usaglaseni sa standardima YUTA